Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Nadležnosti inspekcije rada za oblast zaštite na radu

 • vršnje  poslova inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona, kojima se uređuje oblast zaštite na radu i u skladu sa ovlaštenjima  i nadležnostima propisanim zakonom, te na način i u postupku propisanom zakonom
 • postupanje po pismenim ili usmenim predstavkama odnosno zahtjevima za izvršenje  inspekcijskog nadzora u vezi povreda propisa nad kojima vrši inspekcijski nadzor u granicama svoje nadležnosti
 • blagovremeno i u zakonom propisanim rokovima dostavljanje pismenih obavijesti, podnosiocima predstavki, odnosno zahtjeva za izvršenje inspekcijskog nadzora,
 • kontrolu zaštite na radu
 • kontrolu zabrane upotrebe duhanskih proizvoda
 • kontrolu primjene propisanih mjera zaštite na radu u projektnoj dokumentaciji tehničko-tehnoloških procesa, kao i kontrolu kod izgradnje, izvođenja i eksploatacije objekata
 • kontrolu primijenjenosti propisa pri projektiranju i proizvodnji sredstava rada i sredstava rada iz uvoza
 • kontrolu redovnog  održavanja i ispitivanja sredstava rada, fizičkih, hemijskih ili bioloških štetnosti
 • kontrolu osiguranja uslova rada zaposlenika, izloženosti opasnostima i štetnostima i poduzetih mjera  za njihovo otklanjanje
 • kontrolu osiguranja i provođenja psiho-fizičke zaštite zaposlenika, a u ovisnosti od tehničko-tehnoloških procesa rada
 • kontrolu obučenosti zaposlenika iz oblasti zaštite na radu, vezano za radna mjesta i tehničko-tehnološki proces rada
 • kontrolu  korištenja odgovarajućih sredstava lične zaštite
 • izradu mjesečnih izvještaja i njihovo dostavljanje glavnom kantonalnom inspektoru,
 • vršenje uviđaje na licu mjesta gdje su se dogodile teže povrede na radu ili smrtni slučajevi
 • obavljanje i drugih inspekcijskih poslova u skladu sa ovlaštenjima datim u pojedinim zakonima i drugim propisima, a po nalogu glavnog kantonalnog inspektora i direktora Kantonalne uprave

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka