Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Nadležnosti vodne inspekcije

  • vode, kvalitet voda, korištenje voda
  • uređenje vodotoka i vodoprivrednih objekata
  • eksploatacija mineralnih sirovina iz korita vodotoka (šljunak, pijesak, kamen)
  • izgradnja objekata u vodotoku ili u blizini vodotoka
  • upravljanje vodoprivredom i vođenjem vodoprivrednog katastra
  • provođenje međudržavnih i međunarodnih obaveza za vode
  • vršenje javnih ovlasti od javnih preduzeća za vodna područja i drugih pravnih lica u primjeni zakona i drugih propisa o vodama
  • zaštita od voda
  • vršenje drugih poslova koji su joj zakonima i drugim propisima stavljeni u nadležnosti

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka