Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona

Stupanjem na snagu Zakona o inspekcijama FBiH kao i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima (Federalnog i Kantonalnog) i formiranjem Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, stvorene su pretpostavke za stvaranje inspekcijskih službi na nivou Tuzlanskog kantona koje bi funkcionisale u okviru jedne kantonalne uprave, locirane na jednom mjestu i koja bi funkcionisala po principima koji važe u Evropskoj uniji, gdje se prije svega misli na edukativno preventivno djelovanje inspekcijeske službesa težnjom za ujednačavanju kriterija u inspekcijskim nadzorima svih inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, zatim uspostavljanje interaktivnog odnosa između inspekcijskih službi i subjekata nadzora u smislu edukativno-preventivnog djelovanja inspekcija, zatim uspostave jedinstvenh baza podataka i neselektivnog odabira subjekata nadzora, izradu chek lista i lista provjera, odnosno lista predmeta inspekcijskog nadzora, kao najboljeg modula  inspekcijskog rada, koji je baziran na zakonskoj regulativi, te je prikladan za širenje najboljeg inspekcijskog znanja unutar inspekcijskog sistema, zatim formiranje mješovitih timova i time smanjenja vremena prisustva kod subjekta nadzora, a samim tim i smanjenja zavisnih materijalnih troškova vezanih za inspekcijski nadzor, povećanja nivoa materijalno-tehničke potpore inspekcijskom nadzoru u smislu poboljšanja voznog parka, uspostave informatičke potpore kako u hardvarskom tako i u softwerskom smislu, uz stalnu edukaciju svih zaposlenih u Kantonalnoj upravi, što je  zakonska obaveza, ali i kontinuirana nasušna potreba istih.

Uprava vrši upravne i stručne poslove inspekcijskog nadzora, u cilju osiguranja izvršavanja zakona i drugih propisa i općih akata iz svoje nadležnosti, a naročito:

-          vršenje inspekcijskih poslova iz nadležnosti kantona, izuzev onih koji su zakonom stavljeni u nadležnost pojedinih ministarstava;

-          poduzimanje upravnih i drugih mjera u obavljanju inspekcijskog nadzora;

-          donošenje programa i planova obavljanja inspekcijskog nadzora za inspekcije u svom sastavu;

-          vođenje evidencija o obavljanju inspekcijskog nadzora za inspekcije u svom sastavu;

-          vođenje evidencije o kantonalnim inspektorima i evidencije o službenim iskaznicama kantonalnih inspektora;

-          podnošenje izvještaja o svom radu Vladi Kantona i drugim organima,u skladu sa zakonom;

-          obavljanje stručnih poslova iz finansijske,pravne i informatičke oblasti za potrebe Uprave;

-          obavljanje i drugih upravnih i stručnih poslova,u skladu sa zakonom i drugim poslovima;

-          obavljanje dopunskih poslova osnovne djelatnosti i poslova pomoćne djelatnosti za potrebe Uprave;

-          ostvarivanje saradnje sa drugim upravama za inspekcijske poslove, drugim organima državne službe,pravnim licima,udruženjima,sredstvima javnog informisanja i građanima, u pitanjima od značaja za efikasno provođenje propisa;

-          vršenje drugih poslova koji se odnose na inspekcijski nadzor i u vezi sa nadzorom.

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzla, za obavljanje poslova osnovne djelatnosti iz nadležnosti ove uprave, obrazovane su slijedeće osnovne organizacione jedinice:

  1. Inspektorat za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i veterinarstvo;
  2. Inspektorat za urbanizam, građevinarstvo, ekologiju i industriju;
  3. Inspektorat za promet roba, usluga i saobraćaja;
  4. Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite;
  5. Inspektorat za sanitarne, zdravstvene i farmaceutske poslove;
  6. Inspektorat za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
  7. Odjeljenje za stručne i zajedničke poslove.

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka