Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Saopštenje za javnost – Izvještaj o radu KUIP TK za prvo polugodište 2016. godine

Na 48. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, održanoj dana 06.09.2016. godine, razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 30.06.2016. godine.
 
U izvještajnom periodu, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je izvršila i u elektronskoj formi obradila 8.031 kontrolu, zatim  4.468  predmeta zavedenih u Djelovodniku predmeta i akata, što ukupno iznosi 12.499 predmeta, odnosno ukupno obradila 39.151 akata u tim predmetima, od čega je uradila 32.774 izlazna akta.
 
U izvještajnom periodu, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona je, u svim upravnim oblastima  naložila, izrekla i donijela 5.792 upravne i druge mjere i akata. Izdato  je 551 rješenja o zabrani rada, od čega su 93 zabrane rada izrečene subjektima nadzora koji su radili bez odobrenja. U 17 slučajeva je izvršeno pečaćenje poslovnih prostorija, kao mjera obezbjeđenja izvršenja naložene upravne mjere zabrane rada.
Izdato je 1.211 rješenja o nalaganju upravnih mjera, kako slijedi:

  • 1.131 rješenje o otklanjanju nedostataka,
  • 18 rješenja i potvrda o stavljanju robe van prometa u vrijednosti od 114.283,40 KM,
  • 56 ostalih rješenja.

Istovremeno je izdato  3.678 uvjerenja i isprava, te 352 ostale mjere i akata.
 
U izvještajnom periodu, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona je, u svim upravnim oblastima,  podnijela 3 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, te izdala 695 prekršajnih naloga u ukupnoj vrijednosti od 421.921,00 KM.
 
Kontrolišući ukupno 5.864 radno angažovane osobe, inspektori rada, zaštite na radu i socijalne zaštite su pronašli 504 osobe angažovane suprotno odredbama Zakona o radu. Kao pozitivan rezultat djelovanja tih kontrola, do momenta zaključenja ovog izvještaja,  poslodavci su po nalogu inspektora zaključili pojedinačne ugovore o radu sa 365 osoba i izvršili njihovo prijavljivanje Federalnom zavodu PIO/MIO i Zavodu za zdravstveno osiguranje Tuzlanskog kantona.
 
 
Detaljniji uvid u  rezultate rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona dostupan je u dokument u nastavku.
 
 
Izvještaj o radu KUIP TK za period 01.01. - 30.06.2016. godine

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka