Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Izvještaj o radu KUIP TK za 2019. godinu

Na 35. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, održanoj dana 10.03.2020. godine i na 27. Redovnoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona održane dana 28.05.2020. godine, razmatran je i nije prihvaćen Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2019. godine.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, u izvještajnom periodu je izvršila i u elektronskoj formi obradila 16.563 kontrole,  zatim 10.719 predmeta zavedenih u Djelovodniku predmeta i akata, što ukupno iznosi 26.872 predmeta, odnosno ukupno obradila 79.704 akata u tim predmetima, od čega je uradila 63.016 izlaznih akta..

U izvještajnom periodu, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona je, u svim upravnim oblastima,  naložila, izrekla i donijela 14.125 upravnih i drugih mjera i akata. Izdala  je 990 rješenja o zabrani rada, zatim 8.889 uvjerenja i isprava, te 1.543 ostalih aktaka i mjera.

Inspektori rada za oblast radnih odnosa, inspektori rada za oblast zaštite na radu i socijalne zaštite, su na području Tuzlanskog kantona, izvršili ukupno 5.145 inspekcijska pregleda. Tom prilikom inspekcija rada izvršila je kontrolu 9.673 radno angažovanih osoba, od čega je 8.793 osoba bilo radno angažovano u skladu sa Zakonom, a 880 osoba je bilo radno angažovano suprotno odredbama Zakona o radu. Kao posljedica naprijed pobrojanih kontrola u izvještajnom periodu, po nalogu inspektora zasnovan je radni odnos sa 398 osobom, odnosno poslodavci su sa zaposlenicima zaključili pojedinačne ugovore o radu i izvršili njihovo prijavljivanje kod Federalnog zavoda PIO/MIO i Zavoda za zdravstveno osiguranje Tuzlanskog kantona.

Podneseno je 17 krivičnih mjera, 9 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, te izdatao 1.743 prekršajna naloga vrijednosti od 1.485.390,00 KM.

Cjelovit  uvid u aktivnosti Uprave u za 2019 godine omogućuje integralni tekst predmetnog izvještaja, koji je dostupan u nastavku.

Izvještaj o radu KUIP TK za period 01.01-31.12.2019. godine

Izvod iz izvještaja o radu KUIP TK za period 01.01-31.12.2019. godine

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka